راهنمای اولیه

راهنمای اولیه جهت نصب و راه اندازی

با دقت طریقه نصب و استفاده را قبل از شروع تمرینات بخوانید . این راهنما را دنبال کنید تا طول عمر بندتان بیشتر شود.

آیتمهای حفاظت کردن از تی آر ایکس زمانی که استفاده نمی شود :
 • به صورت طولانی مدت در معرض نور آفتاب و دمای مرطوب و یا حرارت زیاد و سرمای زیاد میتواند اجزای آهنی و نایلونی را ضعیف کند
به لبه های تیز متصل نکنید :
 • برای مثال لولای درب. بند تی آر ایکس در برابر نقاط تیز میتواند ضعیف و حتی پاره شود.
قبل از هر بار استفاده تی آر ایکس را بررسی کنید :
 • اطمینان پیدا کنید سطح تمرینی صاف باشد ، لغزنده نباشد. تی آر ایکس خودتان را به تکیه گاهی نصب کنید که به اندازه کافی برای تحمل وزن شما قوی باشد ، مانند : میله ، ستون ، درخت ، درب اتاق.
تی آر ایکس میتواند در منزل و خارج از منزل مورد استفاده قرار بگیرد :
 • ناحیه تمرینی در ارتفاع 244 سانتی متری و عرض 183 سانتی متری مناسب است

مراقب باشید و ایمن تمرین کنید

نصب بند

آموزش نصب بند :
 • فاصله مناسب برای نقطه تکیه گاه از زمین بین 210 تا 270 سانتی متر از زمین میباشد.
 • بند معلق را چند دور ، دور نقطه تکیه گاه بچرخانید تا به اندازه مناسب برسید به طوری که فاصله بند از زمین 180 سانتی متر باشد.
 • سپس بند معلق را به وسیله کارابین ایمن کنید و بند اصلی را به پایین ترین حلقه بند معلق وصل کنید.
 • و دقت کنید برای امنیت بیشتر و کاربرد بهتر همیشه کارابین بند اصلی را به پایین ترین حلقه بند معلق وصل کنید نه به حلقه های میانی.

تنظیم بند

بلند کردن بند
کوتاه کردن بند
بلندترین حالت
 • بند را به بلندترین حالت برده فاصله بند از زمین 8 سانتی متر
ساق پا
 • تنظیم دسته بند روی ساق پا قرار میگیرد تقریبا 21 سانتی متر از زمین
متوسط
 • به کمک زبانه بالا برنده بند رابه خط متوسط ببرید
کوتاه
 • بند را کوتاه کنید
کوتاه ترین حالت
 • بند را به کوتاه ترین حالت ببرید طوری که زبانه بالا برنده ، حلقه قفل را لمس کند

نحوه انداختن پاشنه پا در بند

هردو دسته بند را نگه دارید
پاشنه پا را داخل بند قراردهید
حرکت مورد نظر را انجام دهید

نحوه انداختن پنجه پا در بند

هردو دسته بند را نگه دارید
پنجه پا را داخل بند قرار دهید
بدن را بچرخانید
حرکت مورد نظر را انجام دهید

یکی کردن دسته ها

دسته شماره یک را بالای دسته شماره دو نگه دارید
دسته شماره دو را از داخل شماره یک رد کنید
دسته شماره یک را از داخل شماره دو رد کنید
به این صورت دسته ها قفل می شوند